Sosyal Medya

AK Parti'den 25 maddelik yeni yasa teklifi

AK Parti, içinde ekonomik düzenlemeler de içeren 25 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.


 

'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, toplam 18 farklı kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörüyor. Buna göre teklifin yasalaşması halinde güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek. Diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 tarihleri arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş protokol kapsamında eğitim almış kişiler
 yardımcı personel olarak çalışabilecek. Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilecek.

DEPREMZEDELERE KONUT KREDİSİ

2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması düzenleniyor.
 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanların başka kurumlara geçişini önlemek ve kurumsal hafızayı daim kılmak için bu personele döner sermayeden ek ödeme yapılacak. Temsilde adaletin sağlanması amacıyla üniversitelerin, ortakları olduğu kooperatiflerin yönetim kurullarında sahip oldukları pay kadar üye bulundurması sağlanacak.
 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Türkiye İstatistik Kurumunun 'özel bütçeli' kuruluş olarak teşkilatlandırılması sebebiyle ilgili mevzuatta teknik değişikliklerin yapılması
 hedefleniyor.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILIYOR

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlükler korunarak soruşturma ve kovuşturmalar ile disiplin soruşturmaları bakımından ihtiyaç duyulan tedbirlerin düzenlendiği 7145 sayılı Kanundaki sürelerin uzatılması öngörülüyor. Bu kapsamda; gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl uzatılıyor. Ormanlık alanlarda,
 fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına veriliyor.

KARŞILIKSIZ ÇEK’E YENİDEN ÖDEME İMKANI

'Karşılıksız çek keşide etmek' suçundan 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin 1/10'unu 30/6/2022 tarihine kadar diğer taksitleri anılan tarihten itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınıyor. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu hüküm 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

Covid-19 salgını sebebi ile gerçekleştirilemeyen kooperatif genel kurul toplantıları için kooperatiflere ilave 3
 ay süre veriliyor. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresinin ihtiyaca binaen 3 yıl uzatılması amaçlanıyor. Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan bazı personele yüksek hizmetleri ve olağanüstü yararlık göstermeleri durumunda ödül verilmesi amaçlanıyor.